Comissió Dona i Esport

El 25 de gener del 2016 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió de la Dona i l’Esport. Aquesta decisió s’arrelava en la trajectòria del Comitè Olímpic Internacional que des del 1995 amb la creació de la Comissió Dona i Esport promou l’ús de l’esport com una eina per a la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona, perquè pugui accedir en igualtat als beneficis de l’esport i l’activitat física.

En els últims Jocs Olímpics d’estiu abans de la seva creació, Barcelona 1992, la participació de les dones era inferior a la tercera part dels atletes (28.8% per 71.2%). En els últims Jocs Olímpics d’estiu de Rio 2016, les dones van poder representar ja el 45% dels atletes. Malgrat aquest increment significatiu de la participació de la dona en els Jocs Olímpics, no passa el mateix amb la seva presència en els òrgans de responsabilitat i decisió dels Comitès Olímpics Nacionals i Federacions Esportives.

Des de la Comissió Dona i Esport es vol promoure que a Andorra hi hagi més presència i més implicació de les dones en les juntes directives de les federacions, on actualment representen un 18’2% del total de membres.

Així mateix, i tot i que cada vegada més la participació de les dones en activitats esportives és més important, la Comissió Dona i Esport constata que aquesta se circumscriu fonamentalment a l’àmbit d’esport de lleure i encoratja les dones a implicar-se més en l’esport de competició.

Per altra banda, la Comissió detecta una mancança important en el cobriment informatiu dels mitjans de comunicació d’Andorra envers l’esport femení, amb menys protagonisme i ressò que l’esport practicat per homes.

La Comissió Dona i Esport la integren cinc dones

La Comissió Dona i Esport està formada actualment per cinc integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Anna López (doctora), Alba Reguant (nutricionista), Anna Pallarès (directora tècnica de la Federació Andorrana de Gimnàstica), Laura Sallés (judoka i representant dels atletes olímpics al Ple) i Eva Rodríguez, presidenta de la Federació de Gimnàstica i membre de la comissió permanent del COA.

La Comissió Dona i Esport es reuneix periòdicament i una de les seves voluntats és organitzar diferents actes i conferències per donar a conèixer la situació de l’esport femení en l’àmbit internacional i també al Principat d’Andorra.