Què és?

La missió de l’Agència Mundial Antidopatge és conduir el moviment mundial per un esport sense dopatge en col·laboració amb els seus socis.

L’Agència Mundial Antidopatge (AMA) es va fundar  l’any 1999 com una organització internacional independent. Està composta i finançada en parts iguals pel moviment esportiu i els governs. Les seves activitats principals inclouen la investigació científica, l’educació, el desenvolupament antidopatge i la supervisió del compliment del Codi Mundial Antidopatge (el Codi), el document que harmonitza les normes relacionades amb el dopatge en tots els esports i en tots els països.

Història de l’AMA

Després dels esdeveniments que van sacsejar el món del ciclisme el 1998, el Comitè Olímpic Internacional (COI) va decidir organitzar una Conferència Mundial sobre el Dopatge, que reunís  totes les parts interessades en la lluita contra el dopatge.

La primera Conferència Mundial sobre el Dopatge en l’Esport, celebrada a Lausanne del 2 al 4 de febrer de 1999 va donar lloc a la Declaració de Lausanne sobre el Dopatge en l’Esport. Aquest document preveu la creació d’un organisme internacional independent antidopatge, que estigui operatiu per als Jocs de Sydney 2000.

Sota els termes de la Declaració de Lausanne, l’Agència Mundial Antidopatge va ser fundada el 10 de novembre de 1999 per promoure i coordinar la lluita contra el dopatge en l’esport a escala internacional. L’AMA es va establir amb el suport i participació de les organitzacions intergovernamentals, governs, administracions i altres organitzacions públiques i privades que participen en la lluita contra el dopatge en l’esport.

L’AMA està treballant per a un món on tots els atletes operin en un entorn lliure de dopatge.

 

Els valors de base

Integritat

L’AMA actua com a guardià dels valors i l’esperit del Codi.

  • És imparcial, objectiva, justa i reflexiva.
  • Compleix amb els estàndards ètics més alts, evitant influències indegudes i conflictes d’interès que poden afectar la seva independència i la imparcialitat del seu judici.
  • Desenvolupa normes de conducta, procediments i pràctiques que reflecteixen justícia, equitat i integritat.

Responsabilitat

  • Funciona d’acord amb els valors i l’esperit del Codi.
  • És plenament responsable davant les seves agències de finançament, però no renuncia a l’autonomia que la protegeix de les influències indegudes.
  • Respecta els drets i la integritat dels atletes nets.

Excel·lència

  • Treballa professionalment.
  • Desenvolupa solucions innovadores i pràctiques per ajudar els seus socis a implementar i complir el Codi.
  • Compara els mètodes i aplica els estàndards de bones pràctiques en totes les seves activitats.

 

El lema de l’AMA és “joc net”. En conjunció amb el logotip de l’AMA, “joc net” expressa els valors fonamentals de l’Agència i serveix com a guia per als atletes de tots els nivells.

L’Agència compta amb un nombre igual de representants del Moviment Olímpic i les autoritats públiques.