Missatge institucional

El Comitè Olímpic Andorrà fou creat l’any 1971 i reconegut pel CIO el 1975, moment a partir del qual Andorra passa a formar part del moviment olímpic. La finalitat del nostre comitè és la de propagar i desenvolupar els principis fonamentals de l’Olimpisme.

L’Olimpisme modern és un concepte filosòfic que exalta i combina en un conjunt equilibrat les qualitats del cos, de la voluntat i de l’esperit. Ajuntant esport, cultura i educació, l’Olimpisme es vol creador d’un estil de vida fonamentat sobre l’alegria de l’esforç, el valor educatiu del bon exemple i el respecte dels principis ètics fonamentals universals (Carta Olímpica).

Els Jocs Olímpics són un dels esdeveniments internacionals més rellevants del món i la vitrina de la pràctica esportiva i de les seves característiques estructurants per les persones dins d’una societat humanista.

Jaume MARTI MANDICÓ
President