La Declaració dels Atletes va ser presentada i aprovada per la 133a sessió del CIO (9 d’octubre de 2018) a Buenos Aires en nom del Moviment Olímpic i també es fa referència a la Carta Olímpica, que significa el seu important estatut dins del Moviment Olímpic. Les tres seccions del document, el Preàmbul, els drets dels atletes i les responsabilitats dels atletes fan part d’aquest document.

Preàmbul

Els atletes i els seus interessos són part integrant del Moviment Olímpic. Aquesta Declaració resumeix un conjunt comú de drets i responsabilitats per als atletes del Moviment Olímpic i dins de la jurisdicció dels seus membres. Està inspirat en la Declaració Universal de Drets Humans i altres normes, principis i tractats sobre drets humans reconeguts internacionalment. El seu objectiu és guiar les accions del Moviment Olímpic.

Tots els membres del Moviment Olímpic, especialment el Comitè Olímpic Internacional, les Federacions Internacionals d’Esports i els Comitès Olímpics Nacionals, s’esforçaran en promoure el respecte d’aquests drets i responsabilitats. Se’ls anima a desenvolupar mecanismes per a recursos eficaços relacionats amb aquests drets i responsabilitats, i els esportistes se’ls anima a fer ús d’aquests mecanismes.

Drets dels atletes

 

Aquesta Declaració aspira a promoure la capacitat i l’oportunitat dels atletes de:

 1. Practicar l’esport i competir sense estar subjecte a discriminació per motius de raça, color, religió, edat, sexe, orientació sexual, discapacitat, idioma, opinió política o d’altra índole, origen nacional o social, propietat, naixement o qualsevol altre estat immutable.
 2. Formar part d’un entorn esportiu transparent, just i net, especialment el que lluita contra la manipulació del dopatge i la competència, i proporciona processos de jutjat / arbitratge transparents, selecció i qualificació, i programes de competència adequats, inclosos els horaris de formació en aquestes competicions.
 3. Accedeix a la informació general sobre temes relacionats amb l’esport i la competència de manera puntual i clara.
 4. Accedir a l’educació en matèries esportives, així com a treballar o estudiar mentre es dediqui a la formació i la competència activa, si l’esportista decideix fer-ho i, quan sigui possible.
 5. Aprofitar les oportunitats per generar ingressos en relació amb la seva carrera esportiva, nom i similitud, tot reconeixent la propietat intel·lectual o altres drets, normes de l’esdeveniment i d’organitzacions esportives, així com la Carta Olímpica.
 6. Representació de gènere justa i igual.
 7. La protecció de la salut mental i física, incloent una competència segura i entorn de formació i protecció contra abusos i assetjament.
 8. Representació d’atletes elegida dins d’organitzacions esportives del Moviment Olímpic.
 9. Informar d’un comportament no ètic sense por a les represàlies.
 10. Privadesa, inclosa la protecció de la informació personal.
 11. Llibertat d’expressió.
 12. El degut procés, inclòs el dret a una audició imparcial en un termini raonable per un panell independent i imparcial, el dret a sol·licitar una audiència pública i el dret a un recurs eficaç.

Responsabilitats dels atletes

 

Aquesta declaració anima els atletes a:

 1. Mantenir els valors olímpics i respectar els principis fonamentals de l’olimpisme.
 2. Respectar la integritat de l’esport i competeix com a atleta net, en particular per no dopar i no manipular competicions.
 3. Actueu d’acord amb el Codi ètic del CIO i se us animeu a denunciar un comportament no ètic, inclosos casos de dopatge, manipulació de la competència, discriminació prohibida i abús i assetjament.
 4. Complir amb les lleis nacionals aplicables, i les regles dels processos i competències de qualificació, de l’esport, de l’organització esportiva corresponent, així com de la Carta Olímpica.
 5. Respectar els drets i el benestar de, i no discrimina, els altres atletes, el seu entorn, voluntaris i tots els altres dins de l’entorn esportiu, i s’abstenen de la demostració política en competicions, locals de competició i cerimònies.
 6. Respectar el principi de solidaritat del Moviment Olímpic, que permet assistència i suport entre atletes i membres del Moviment Olímpic.
 7. Actuar com a model, incloent la promoció de l’esport net.
 8. Informar-se i tenir consciència de les seves responsabilitats.
 9. Participar en les audiències quan se li demana que ho faci i proporcioni testimonis veritables en aquests procediments.
 10. Participar i vota a les eleccions dels representants d’atletes.

Podeu trobar més informació i detalls sobre aquesta declaració seguint aquest enllaç:

https://www.olympic.org/athlete365/es/athletesdeclaration/