POLÍTICA DE PROTECCIÓ DE DADES

El COMITÈ OLÍMPIC ANDORRÀ amb domicili a L’Avinguda Tarragona, 101 1º2ª Escala A – AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA) en endavant, El TITULAR; qui és el titular de la gestió i protecció de dades i es compromet a protegir la privacitat dels usuaris que accedeixin a aquest web i/o qualsevol dels seus serveis. La utilització del lloc web i/o de qualsevol dels serveis oferts per El TITULAR, implica l’acceptació per part de l’usuari de les disposicions contingudes en la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal i que les seves dades personals siguin tractades segons s’hi estipula. Si us plau, tingui en compte que tot i que hi pugui haver enllaços del nostre web a d’altres webs, aquesta Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal no s’aplica als webs d’altres companyies o organitzacions a les quals el web estigui redirigit. El TITULAR no controla el contingut dels webs de tercers ni accepta cap tipus de responsabilitat pel contingut o les polítiques de privacitat d’aquests webs.

QÜESTIONS SOBRE PRIVACITAT

En compliment de la LQPD 29/2021, del 28 d’Octubre, qualificada de protecció de dades personals i el Decret 391/2022, del 28 de Setembre, el qual la desenvolupa; així com del Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d’abril de 2016, (RGPD), li oferim la següent informació sobre el tractament de les seves dades personals:

1.Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

El TITULAR ; Les nostres dades figuren a l’inici d’aquesta, tanmateix pot consultar la Política de Privacitat de Dades de Caràcter Personal i l’Avís legal a la nostra pàgina web.

2. Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

Tractem la informació que se’ns facilita per prestar-li informació sol·licitada per vostè mateix sobre els nostres serveis i activitats del COMITÈ.
Si ens dona el seu consentiment també podrem tractar les seves dades per enviar-li informació sobre les nostres activitats i serveis.

3. Durant quant de temps conservarem les seves dades?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre vulgui rebre informació, en tot moment sota base del seu consentiment; i després, durant el terminis establerts per complir amb les nostres obligacions legals.

4. Quina és la legitimació per al tractament de les seves dades?

La base legal per als tractaments de les seves dades són els consentiments que ens dona. Respecte a la informació que ens sigui enviada per menors de 16 anys, s’entendrà que ho ha estat amb el consentiment dels seus representants legals. Si no és així, el representant legal del menor ens ho ha de comunicar tan aviat com en tingui coneixement.

5. A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades no seran cedides a cap tercer, excepte quan resulti necessari per a l’execució del tractament objecte a aquells proveïdors de serveis els quals realitzen determinades activitats com, per exemple, l’enviament de les comunicacions, gestions derivades del manteniment o proveïdors de serveis informàtics, etc., però en cap cas per a les seves finalitats pròpies.

6. Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

 • Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si estem tractant o no les seves dades personals.
 • Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si s’escau, sol∙licitar la seva supressió quan, entre d’altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats per a les quals es van recollir.
 • En determinades circumstàncies els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions. O, per dur a terme la gestió administrativa dels serveis prestats.
 • També, en determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats es poden oposar al tractament de les seves dades. En aquest cas deixarem de tractar-les, excepte per motius legítims imperiosos o per a l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.
 • Els interessats també tenen dret a la portabilitat de les seves dades.
 • Finalment, els interessats tenen dret a presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control competent: APDA.

7. Com pot exercir els seus drets?

Enviant-nos un escrit adjuntant una còpia d’un document que l’identifiqui a l’adreça física o a l’electrònica de la nostra Delegada de Protecció de Dades.

Dades identificatives i de contacte de la nostra DPD:

Berta Faura – dpd@coa.ad

Av. Tarragona, 101 1º2ª Escala A – AD500 ANDORRA LA VELLA (ANDORRA)

8. Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem procedeixen del propi interessat, qui garanteix que les dades personals facilitades són certes i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació. Les dades sol·licitades o que estiguin marcades amb un asterisc són obligatòries per poder-li donar el servei sol·licitat.

9. Quines dades tractem?

Les categories de dades que podem tractar són:

 • Dades de caràcter identificatiu.
 • Adreces postals o electròniques.
 • Altres dades sol∙licitades en els nostres formularis.

Les dades són limitades, atès que únicament tractem les dades necessàries per a la prestació dels nostres serveis i la gestió de la nostra activitat.

10. Utilitzem cookies?

Utilitzem cookies durant la navegació al nostre web amb el consentiment informat de l’usuari. L’usuari pot configurar el seu navegador perquè l’avisi de la utilització de cookies i per evitar ne el seu ús. Per obtenir-ne més informació visiti la nostra Política de cookies.

11. Quines mesures de seguretat apliquem?

Apliquem les mesures de seguretat establertes a l’Article 5 de la LQPD -Principis relatius al tractament- i les establertes a l’Article 32 del RGPD – Seguretat del tractament; per tant hem adoptat les mesures de seguretat necessàries per garantir un nivell de seguretat adequat al risc del tractament de dades que realitzem, amb mecanismes que ens permeten garantir la confidencialitat, integritat, disponibilitat i resiliència permanent dels sistemes i serveis de tractament.

12. Algunes d’aquestes mesures són:

 • Informació de les mesures i polítiques de tractament de dades al personal mitjançant un Manual d’Usos i Recomanacions.
 • Realització de còpies de seguretat periòdiques.
 • Control d’accés a les dades.
 • Processos de verificació, supervisió, avaluació i valoració permanents i regulars.

 

CONDICIONS D’ÚS

L’ús d’aquest lloc web implica l’acceptació plena dels termes de la present Política de Protecció de Dades de Caràcter Personal, així com de la Política de Privacitat i l’Avís Legal; els quals sol·licitem que consultin. Els possibles conflictes relatius a aquest web es regiran exclusivament pel dret del Principat d’Andorra. Tota persona usuària del web, independentment de la jurisdicció territorial des de la qual es produeixi el seu accés, accepta el compliment i respecte d’aquestes clàusules amb renúncia expressa a qualsevol altre fur que pogués correspondre-li.

Tota informació i documentació disponible en altres idiomes diferents al català de la present pàgina web es proporciona únicament a efectes informatius. En cas de discrepància entre el contingut de la versió en altres idiomes diferents al català i el de la versió original en català prevaldrà el d’aquesta última.