Comissió Mèdica

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió Mèdica.

La Comissió Mèdica la integren 4 membres.

La Comissió Mèdica està formada actualment per 4 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Jordi Verdaguer ( President de la Comissió Mèdica, Vocal de la Comissió Permanent i representant de la Federació Andorrana de Voleibol), Anna López (Metge), Marisa Sánchez (Farmacéutica) i Sonia Bigordà (Psicòloga).

La Comissió Mèdica es reuneix periòdicament per tractar temes en l’ambit de la salut, del dopatge, mèdic…entre altres.