Comissió Dona i Esport

El 25 de gener del 2016 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió de la Dona i l’Esport. Aquesta decisió s’arrelava en la trajectòria del Comitè Olímpic Internacional que des del 1995 amb la creació de la Comissió Dona i Esport promou l’ús de l’esport com una eina per a la igualtat de gènere i l’empoderament de la dona, perquè pugui accedir en igualtat als beneficis de l’esport i l’activitat física.

En els últims Jocs Olímpics d’estiu abans de la seva creació, Barcelona 1992, la participació de les dones era inferior a la tercera part dels atletes (28.8% per 71.2%). En els últims Jocs Olímpics d’estiu de Rio 2016, les dones van poder representar ja el 45% dels atletes. Malgrat aquest increment significatiu de la participació de la dona en els Jocs Olímpics, no passa el mateix amb la seva presència en els òrgans de responsabilitat i decisió dels Comitès Olímpics Nacionals i Federacions Esportives.

Des de la Comissió Dona i Esport es vol promoure que a Andorra hi hagi més presència i més implicació de les dones en les juntes directives de les federacions, on actualment representen un 18’2% del total de membres.

Així mateix, i tot i que cada vegada més la participació de les dones en activitats esportives és més important, la Comissió Dona i Esport constata que aquesta se circumscriu fonamentalment a l’àmbit d’esport de lleure i encoratja les dones a implicar-se més en l’esport de competició.

La Comissió Dona i Esport la integren nou dones

La Comissió Dona i Esport està formada actualment per nou integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Xary Rodriguez (ciclista professional), Sofie Juarez (Olímpica a Vancouver 2010), Anna Pallarès (directora tècnica de la Federació Andorrana de Gimnàstica), Isabel Ribault (membre cooptat del Ple), Olga Gelabert (ex-ministra d’Esports), Marisa Sanchez (membre cooptat del Ple), Natalia Gallego (membre cooptat del Ple i Presidenta de la Federació Motociclista d’Andorra), Anna Maria Achon (representant de la Federació Andorrana d’Atletisme i membre de la Comissió Permanent del COA) i Eva Rodríguez (Presidenta de la Federació de Gimnàstica i membre de la Comissió Permanent del COA).