Comissió Relacions Institucionals i Espònsors

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió de Relacions Institucionals i Espònsors.

La Comissió de Relacions Institucionals i Espònsors la integren 3 membres.

La Comissió de Relacions Institucionals i Espònsors està formada actualment per 3 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Jaume Martí (President de la Comissió Relacions Institucionals i Espònsors i President del Comitè Olímpic Andorrà), Jordi Cerqueda (Vicepresident primer de la Comissió Permanent) i Xavier Espot (President de la Federació Andorrana de Golf i Vocal de la Comissió Permanent).

La Comissió de Relacions Institucionals i Espònsors es reuneix periòdicament i una de les seves voluntats és encarregar-se dels diferents temes institucionals i polítics així com les relacions amb els diferents espònsors del COA.