Comissió Relacions Institucionals i Patrocinis (CRIP)

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la CRIP.

La CRIP la integren 3 membres.

La CRIP està formada actualment per 3 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: el Sr. Jaume Martí (President de la CRIP i President del COA), El Sr. Jordi Cerqueda (Vicepresident primer de la Comissió Permanent) i el Sr. Xavier Espot (President de la Federació Andorrana de Golf i Vocal de la Comissió Permanent).

La CRIP és reuneix periòdicament i una de les seves voluntats és encarregar-se dels diferents temes institucionals i polítics així com les relacions amb els diferents Patrocinadors del COA.