Definició

El dopatge (en anglès doping) és la promoció o consum de qualsevol mètode o substància prohibida en l’esport que pot ser potencialment perillosa per a la salut dels esportistes i que és susceptible a millorar el seu rendiment de manera il·legal. D’acord amb el Comitè Internacional Olímpic (CIO), dopatge és l’administració o ús per part d’un atleta de qualsevol substància externa a l’organisme o qualsevol substància fisiològica presa en quantitat anormal o per una via anormal amb la sola intenció d’augmentar d’un mode artificial i deshonest el seu rendiment en la competició. Cada associació esportiva té una llista detallada de les substàncies prohibides junt amb les quantitats màximes permeses. D’acord amb la substància usada i altres factors particulars, cada associació sanciona l’atleta en qüestió.

El dopatge es defineix al Codi Mundial Antidopatge com violar una regla o més regles antidopatge. Solem pensar que el dopatge es defineix com l’ús d’una o diverses substàncies prohibides (o mètode prohibit), però infringir qualsevol de les regles antidopatge també és considerat dopatge. Poden ser:

  1. Presència d’una substància en la mostra.
  2. Utilització o temptativa d’utilització d’una substància (o mètode) prohibit.
  3. Evadir, negar-se o no presentar-se una presa de mostres.
  4. Violació dels requisits d’informació sobre la localització.
  5. La manipulació dels controls (per exemple, interferir amb el procés d’extracció de mostres) durant les proves, per tal d’invalidar els resultats.
  6. La possessió o el tràfic de qualsevol substància o mètode prohibit.
  7. L’administració d’una substància prohibida o un mètode a un atleta.
  8. Assistència, incitació, ajuda, encobriment o qualsevol altre tipus de complicitat en una violació de les regles antidopatge.
  9. Associació de l’atleta amb una persona que ha comès una violació de les regles o ha patit un resultat analític advers.
  10. Qualsevol intent de fer qualsevol de les accions anteriors, pot considerar-se una violació, sigui completat o no.