Comissió Jurídica

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió Jurídica.

La Comissió Jurídica la integren 3 membres.

La Comissió Jurídica està formada actualment per 3 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Lluís Ruiz ( President de la Comissió Jurídica i Vicepresident segon de la Comissió Permanent), Jordi Cerqueda ( Vicepresident primer de la Comissió Permanent) i Xavier Espot ( President de la Federació Andorrana de Golf i Vocal de la Comissió Permanent).

La Comissió Jurídica es reuneix periòdicament i una de les seves voluntats és encarregar-se dels diferents temes legals en l’àmbit esportiu i institucional.