Estatuts

Tot i que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) fou creat l’any 1971, no fou reconegut pel Comitè Olímpic Internacional (COI) fins a l’any 1975.

Els Estatuts del Comitè Olímpic Andorrà foren aprovats pel ple del COA el 10 de desembre del 2001 i ratificats pel Comitè Internacional Olímpic el 25 de gener del 2002. Han sofert quatre modificacions a instàncies del COI el 28/01/2003 i el 21/06/2004. I a iniciativa de la Comissió Permanent el 25/09/2018 i el 20 de juny del 2022.

Clicar al següent link per visualtzar els nous Estatuts del COA.

https://www.coa.ad/wp-content/uploads/2022/08/ESTATUTS-COA-20-juny-2022-4.pdf

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

Imports del Premi COA per resultats: