Estatuts

Tot i que el Comitè Olímpic Andorrà (COA) fou creat l’any 1971, no fou reconegut pel Comitè Olímpic Internacional (COI) fins a l’any 1975.

Els Estatuts del Comitè Olímpic Andorrà foren aprovats pel ple del COA el 10 de desembre del 2001 i ratificats pel Comitè Internacional Olímpic el 25 de gener del 2002. Han sofert quatre modificacions a instàncies del COI el 28/01/2003 i el 21/06/2004. I a iniciativa de la Comissió Permanent el 25/09/2018 i el 20 de juny del 2022.

Clicar al següent link per visualtzar els nous Estatuts del COA.

https://www.coa.ad/wp-content/uploads/2022/08/ESTATUTS-COA-20-juny-2022-4.pdf

Sóc un bloc de text. Feu clic al botó Edita per canviar aquest text. Lorem Ipsum és un text de farciment usat per la indústria de la tipografia i la impremta.

Imports del Premi COA per resultats: aprovat per permanent el 21/02/2023

– (*) En els esports d’equip formats per 2 jugadors, l’import del premi mencionat és IMPORT TOTAL i, per tant, caldrà dividir-lo en dues parts (una per cada component de l’equip).

– (**) En els esports d’equip formats per 3 o més jugadors, l’import del premi mencionat és IMPORT TOTAL i, per tant, caldrà dividir-lo en tantes parts com components tingui l’equip (només atletes).

-L’import dels PREMIS COA PER RESULTATS, són independents de qualsevol altra ajuda o beca que pugui rebre l’esportista per part del COA o de qualsevol altra institució i poden ser acumulatius amb altres premis que pugui rebre l’esportista en la mateixa o en altres competicions.

-Per poder optar als PREMIS COA PER RESULTATS (segons la graella de premis)  caldrà que l’esportista, ho faci en una prova en què com a mínim hagin competit setze competidors (inclòs ell/a).

En el cas que la prova compti amb menys de 16 competidors, però més de 8 s’atorgaran els premis pels 4 primers classificats.

En cas que els competidors siguin menys de 8 s’atorgarà premi pels 3 primers classificats.

I en cas que siguin menys de 4 competidors no s’atorgarà cap premi.

Els resultats oficials, amb el lloc obtingut per l’esportista, seran l’únic document vàlid per concedir el premi.