Organització

L’Agència Andorrana Antidopatge (AGAD) és l’òrgan nacional independent de lluita contra el dopatge

L’AGAD, creada el 10 de març de 2016, és interlocutora de l’Agència Mundial Antidopatge, encarregada de signar i aplicar les actualitzacions del Codi Mundial Antidopatge i de desenvolupar el Pla Nacional de lluita contra el dopatge.

Té com a objectiu protegir el dret dels esportistes a participar en activitats esportives sense dopatge, promoure la salut i garantir l’equitat i la igualtat de tothom en l’àmbit de l’esport.

L’Agència Andorrana Antidopatge està integrada pel Consell de l’Agència Andorrana Antidopatge i per la Comissió Executiva.

Consell de l’Agència Andorrana Antidopatge

El Consell de l’Agència Andorrana Antidopatge és l’òrgan responsable de supervisar el compliment de les funcions atribuïdes a l’Agència Andorrana Antidopatge, tant per la Llei 3/2016, com pel Codi mundial antidopatge.

El Consell està format pel president (Secretari d’Estat d’Esports, Jordi Beal), la vicepresidenta (directora de l’AGAD, Natàlia Font), un representant de cada ministeri (Exteriors, Cristina Torres), (Salut, Cristina Vilanova) i (Interior); un representant dels esportistes (Dani Garcia), un metge especialista en medicina esportiva (Bernat Escoda), el president del Comitè Olímpic Andorrà (Jaume Martí), un representant de les Federacions (Manel Fernàndez) i un representant del Col·legi de farmacèutics (Eva Usero), a més d’un secretari (Edu Vergara).

Comissió executiva

És la responsable d’elaborar i aplicar el programa antidopatge en tots els àmbits obligatoris segons el Codi. Totes les accions que es realitzen han de ser aprovades pel Consell, a excepció de l’execució del Programa de Controls de dopatge. La comissió executiva té una directora, figura que actualment recau en Natàlia Font, i dos tècnics.