Política de privacitat

El Comitè Olímpic Andorrà es compromet a protegir la vostra privacitat i desenvolupar la tecnologia que us proporcioni l’experiència més segura a la plana web. Aquesta declaració de privacitat és vàlida per la plana web https://www.coa.ad/ i regula la recollida i l’ús de dades.

Acceptant les polítiques de privacitat, consentiu a les pràctiques descrites en aquesta declaració.

 

Qui és el responsable de les dades?

L’informem que qualsevol dada personal que vostè faciliti a través d’aquest lloc web serà tractat pel Comitè Olímpic Andorrà en qualitat de responsable del tractament. El Comitè Olímpic Andorrà és la titular d’aquest lloc web, societat domiciliada a Av. Tarragona 101, 1-2, Escala A, AD500 Andorra la Vella. Principat d’Andorra. Inscrita al Registre de Societats del Principat d’Andorra amb número de registre tributari U-154206-M.

 

Quines dades recollim?

En compliment del que requereix la Llei 29/2021, de 28 d’octubre, qualificada de Protecció de Dades Personals (en endavant, “LQDP”), i amb els reglaments que la desenvolupen, s’informa als usuaris d’aquest lloc web que https://www.coa.ad/ només recollirà les dades personals estrictament necessàries per complir amb les finalitats descrites a continuació i que les mateixes es tractaran amb el màxim respecte als principis establerts a la normativa de protecció de dades.

 

Recollim cookies?

Tota la informació relativa a la política de cookies es pot trobar en aquest el enllaç: coa.ad/politica-de-cookies

 

Amb quina finalitat tractem les vostres dades?

El Comitè Olímpic Andorrà podrà tractar les seves dades personals per a les finalitats descrites a continuació sempre que vostè en consisteixi part o la seva totalitat:

Analítica.

El mètode que tenim per poder recollir les dades, passa a través de la eina de Google Analytics. Fem servir aquesta eina únicament per analitzar les dades i el comportament dels nostres usuaris a la web. Aquestes dades són anònimes.

 

 

Quant de temps es conservaran les meves dades?

El Comitè Olímpic Andorrà conservarà les seves dades personals el temps necessari per a les finalitats descrites més amunt. En cas que hi hagi una legislació que obligui al Comitè Olímpic Andorrà a conservar les seves dades personals El Comitè Olímpic Andorrà conservarà les seves dades personals durant dit període addicional però les mateixes seran bloquejades i només es tractaran per garantir-ne la conservació. Finalitzats aquests terminis, les dades personals seran suprimides.

 

A qui passarem les vostres dades?

Per norma general, les vostres dades no es passaran a tercers si no comptem amb el vostre consentiment exprés per a fer-ho. Per aconseguir les finalitats anteriorment esmentades, i només quan així sigui necessari, les seves dades personals es poden transmetre a:

  1. a) Actualment a través de la pàgina web, no recollim cap dada personal, la gent que vol posar-se en contacte amb el Comitè Olímpic Andorrà passarà per el correu electrònic.
  2. b) Encarregats de tractament del Comitè Olímpic Andorrà que hagin de processar les seves dades personals en relació amb la finalitat que es tracti, el que realitzaran segons les instruccions d’aquesta entitat i de conformitat amb la seva política de privacitat i qualsevol mesura de seguretat i de confidencialitat apropiada que estableixi el Comitè Olímpic Andorrà.

 

Passarem les vostres dades a països fora d’Andorra?

Actualment a la pàgina web, no recollim dades (a part des les cookies). Per més informació sobre les cookies podeu anar a :

De quins drets disposeu?

En compliment de la LQPD, i els seus reglaments de desenvolupament, el Comitè Olímpic Andorrà li informa que disposeu dels drets d’accés, rectificació, limitació del tractament, portabilitat, supressió i oposició de les seves dades personals, reconeguts en l’esmentada normativa. Per tal d’exercir-los vostè haurà (d’enviar una comunicació escrita i signada a l’adreça de correu electrònic comunicacio@coa.ad a la qual haurà d’adjuntar una còpia del seu passaport o un altre document nacional d’identitat.

Davant de qualsevol vulneració dels seus drets, especialment quan vostè no hagi obtingut satisfacció en el seu exercici, pot presentar una reclamació davant l’Agència Andorrana de Protecció de Dades. També pot obtenir més informació sobre els drets que l’assisteixen dirigint-se a aquests organismes.

 

Puc retirar el meu consentiment?

El consentiment donat per a alguna finalitat específica pot ser retirat en qualsevol moment, sense que això afecti la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En aquests supòsits el Comitè Olímpic Andorrà deixarà de tractar les dades personals o, si s’escau, deixarà de fer-ho per a aquesta finalitat en concret, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

Amb quines mesures de seguretat protegirem les vostres dades?

El Comitè Olímpic Andorrà li garanteix que el tractament que portarà a terme de les seves dades personals està sotmès al més estricte deure de confidencialitat, i que s’han establert les mesures necessàries, tant tècniques com organitzatives, per a garantir la seguretat de les seves dades personals i evitar la seva alteració, mal ús, pèrdua, robatori i tractament i / o accés no autoritzat.

 

Possibles canvis en la política de privacitat?

Aquesta política de privacitat és subjecta a eventuals canvis d’acord amb la legislació aplicable en cada moment. En tot cas, qualsevol modificació d’aquesta Política de privacitat li serà degudament notificada perquè vostè quedi informat dels canvis produïts i pugui atorgar el seu consentiment exprés a aquests canvis.