El Codi Mundial Antidopatge

 

El Codi Mundial Antidopatge, adoptat per primera vegada l’any 2003 i que va entrar en vigor un any més tard, és el document fonamental i universal en què es basa el Programa Mundial Antidopatge en l’esport. El propòsit del Codi, segons explica l’Agència Mundial Antidopatge (AMA), és promoure la lluita contra el dopatge mitjançant l’harmonització universal dels principals elements relacionats amb la lluita contra el dopatge. El Codi és suficientment precís per assolir una harmonització completa sobre qüestions en les quals es requereix uniformitat, al mateix temps que prou general en altres àrees per a permetre una certa flexibilitat pel que fa a la manera en què s’apliquen els principis antidopatge admesos.

Els propòsits del Codi Mundial Antidopatge i del Programa Mundial en el qual s’emmarca són:
– Protegir el dret fonamental dels esportistes a participar en activitats esportives lliures de dopatge, fomentar la salut i garantir d’aquesta forma l’equitat i la igualtat en l’esport per a tots els esportistes del món.
– Vetllar per l’harmonització, la coordinació i l’eficàcia dels programes contra el dopatge a escala internacional i nacional en relació a la detecció, dissuasió i prevenció del dopatge.

El Codi Mundial Antidopatge i els rols i responsabilitats dels Comitès Olímpics Nacionals

20.4.1 Assegurar-se que les seves polítiques i normes antidopatge s’adeqüen al que disposa el Codi

20.4.2 Exigir, com a condició per poder ser membres o ser reconegudes, que les polítiques i normes antidopatge de les Federacions Nacionals s’adeqüen al que disposa el Codi

20.4.3 Respectar l’autonomia de l’Organització Nacional Antidopatge del seu país i no immiscir-se en les seves decisions operatives i activitats

20.4.4 Exigir a les Federacions Nacionals que comuniquin qualsevol informació relativa a una infracció de les normes antidopatge a la seva Organització Nacional Antidopatge i que cooperin amb les investigacions realitzades per qualsevol Organització Antidopatge amb potestat per a realitzar la investigació.

20.4.5 Exigir, com a condició per a la participació en els Jocs Olímpics i Paralímpics, que, com a mínim, els Esportistes que no siguin membres habituals d’una Federació Nacional estiguin disponibles per a la recollida de Mostres i proporcionin la informació sobre la seva localització requerit per l’Estàndard Internacional per a Controls i Investigacions tan aviat com l’Esportista sigui identificat en la preselecció o document d’admissió posterior presentat en relació amb els Jocs Olímpics o Paralímpics.

20.4.6 Cooperar amb la seva Organització Nacional Antidopatge i treballar amb el seu govern per a crear una Organització Nacional Antidopatge si encara no existís, podent mentrestant el Comitè Olímpic Nacional assumir la responsabilitat corresponent a una Organització Nacional Antidopatge

20.4.6.1 En aquells països que són membres d’una Organització Regional Antidopatge, el Comitè Olímpic Nacional, en col·laboració amb el govern, mantindrà una funció de suport actiu amb les seves respectives Organitzacions Regionals Antidopatge.

20.4.7  Exigir a cadascuna de les seves Federacions Nacionals que dictin normes segons les quals totes les Persones de Suport als Esportistes que participin en qualitat d’entrenador, preparador físic, director, personal de l’equip, funcionari i personal mèdic o paramèdic involucrat en una Competició o activitat autoritzada o organitzada per una Federació Nacional o per una de les seves organitzacions membre, que acatin les normes antidopatge i la competència per a gestionar els resultats d’una Organització Antidopatge, de conformitat amb el Codi i es vinculin a elles com a condició per a la seva participació.

20.4.8 Interrompre en la seva totalitat o en part el finançament, durant qualsevol període de Suspensió, de qualsevol Esportista o persona de Suport als Esportistes que hagin infringit les normes antidopatge.

20.4.9 Interrompre en la seva totalitat o en part el finançament de les Federacions Nacionals afiliades o reconegudes que no respectin el Codi.

20.4.10 perseguir amb fermesa qualsevol possible infracció de les normes antidopatge que entrin dins de la seva jurisdicció, el que inclou investigar si el Personal de Suport a l’Esportista o altres Persones poden estar involucrades en cada cas de dopatge.

20.4.11 Promoure l’educació contra el dopatge, exigint així mateix a les Federacions Nacionals que ofereixin educació contra el dopatge en coordinació amb la corresponent Organització nacional Antidopatge.

20.4.12 Col·laborar amb organitzacions i agències nacionals rellevants i amb altres Organitzacions Antidopatge.

20.4.13 Comptar amb un reglament disciplinari i exigir als Comitès Olímpics Nacionals i Comitès Paralímpics Nacionals que disposin d’un reglament disciplinari per a evitar que el Personal de Suport als Esportistes que està utilitzant Substàncies Prohibides o Mètodes Prohibits sense justificació vàlida ofereixi suport als Esportistes dins l’àmbit de competència del Comitè Olímpic Nacional o Comitè Paralímpic Nacional.