Comissió Tècnica

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió Tècnica.

La Comissió Tècnica la integren 6 membres.

La Comissió Tècnica està formada actualment per 6 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Aitor Osorio ( President de la Comissió Tècnica,membre cooptat del Ple i Olímpic Atlanta 1996), Isabel Ribault (Membre del Ple), Laura Sallés ( Olímpica Rio 2016), Anna Maria Achon (Representant de la Federació Andorrana d’Atletisme i Vocal de la Comissió Permanent), Marc Rodriguez ( Representant de la Federació Andorrana de Futbol i Vocal de la Comissió Permanent) i Hocine Haciane ( Olímpic Atenes 2004/Beijing 2008/Londres 2012  i membre cooptat del Ple).

La Comissió Tècnica es reuneix periòdicament i una de les seves voluntats és encarregar-se dels diferents temes tècnics en l’ambit dels diferents esdeveniments esportius.