Comissió Tècnica del COA

El 1 de març del 2021 el Comitè Olímpic Andorrà va acordar la creació de la Comissió Tècnica.

La Comissió Tècnica del COA la integren 6 membres.

La Comissió Tècnica està formada actualment per 6 integrants del Ple del Comitè Olímpic Andorrà: Sr. Aitor Osorio (President de la Comissió Tècnica, membre cooptat del Ple i Atleta Olímpic a Atlanta 1996), Sra. Isabel Ribault (Membre del Ple), Sra. Laura Sallés (Atleta Olímpica a Rio 2016), Sra. Anna Maria Achon (Representant de la Federació Andorrana d’Atletisme i Vocal de la Comissió Permanent), Sr. Marc Rodriguez (Representant de la Federació Andorrana de Futbol i Vocal de la Comissió Permanent) i el Sr. Hocine Haciane (Atleta Olímpic a Atenes 2004, Beijing 2008 i Londres 2012  i membre cooptat del Ple).

Una de les seves voluntats és encarregar-se dels diferents temes tècnics en l’ambit dels diferents esdeveniments esportius.