Dia Olímpic

El Comitè Olímpic Internacional, amb la col·laboració dels Comitès Olímpic Nacionals, organitzen cada any el Dia Olímpic per promoure l’esport, l’esport per a tothom i els valors olímpics, tals com l’excel·lència, l’amistat i el respecte.
La idea de la celebració del Dia Olímpic va sorgir el mes de gener de l’any 1948 durant la 42a Sessió del Comitè Internacional Olímpic celebrada a Saint Moritz, quan els membres del CIO van adoptar el projecte de crear una Jornada olímpica mundial, consistent en què els Comitès Olímpics Nacionals organitzessin un esdeveniment entre el 17 i el 24 de juny per commemorar la fundació del Moviment Olímpic i promoure els ideals olímpics a cada país. La primera jornada es va celebrar el 23 de juny del 1948, amb la participació de nou comitès olímpics nacionals (Àustria, Bèlgica, Canadà, Portugal, Gran Bretanya, Grècia, Suïssa, Uruguai i Veneçuela).
La Carta Olímpica (versió de l’any 1978) va recomanar per primera vegada a tots els Comitès Olímpics Nacionals organitzar “regularment (si fos possible cada any) una jornada olímpica destinada a promoure el moviment olímpic”. La idea de millorar aquesta celebració organitzant esdeveniments durant una setmana i no només amb la celebració d’una cursa atlètica com en els orígens, va ser afegida en la versió del 1990 de la Carta Olímpica. Des d’aleshores, el Dia Olímpic ha passat a ser quelcom més que una simple cursa o una manifestació esportiva. De fet, s’ha convertit en l’única manifestació anual i d’abast mundial que celebra el naixement del Moviment Olímpic i ha esdevingut una jornada per a la promoció d’una vida sana i activa.
El Comitè Olímpic Andorrà es va sumar amb entusiasme a la iniciativa del CIO, primer amb la celebració al país de la Cursa del Dia Olímpic i des de l’any 2013 ampliant el programa d’activitats a altres esports, seguint les recomanacions del CIO. A tall d’exemple, l’última edició celebrada va incloure els següents esports: Karate, judo, atletisme, vòlei platja, tir amb arc, tennis taula, bàsquet 3×3, gimnàstica i natació sincronitzada.
Tots aquests esports han format part del programa del Dia Olímpic en una edició o altra des del 2013.