Places d’Universalitat – YOG 2010

JOJ Singapur 2010

El COA consultà, durant el primer semestre d’enguany, les federacions nacionals amb la finalitat de conèixer els possibles participants per places d’universalitat als YOG 2010. El COA efectuà la demanda al CIO, en virtut de les respostes de les federacions. El CIO ens comunicà que concedia al COA quatre places d’universalitat per a la participació als YOG 2010.

La comissió tripartida composta per l’ACNO (associació de comitès nacionals olímpics), l’ASOIF (associació de federacions internacionals olímpiques d’esports del programa dels JO d’estiu) i el CIO, van examinar les demandes, després d’haver rebut el parer tècnic de les corresponents federacions internacionals, resolent que es concedia al COA : una plaça per l’atletisme en categoria femenina, una plaça en gimnàstica rítmica, una plaça per la natació en categoria masculina i una plaça en judo en categoria masculina.

Una de les condicions per a l’el·ligibilitat d’aquests atletes fou que abans del 1r de setembre el COA facilités els noms al CIO i la prova en la que participarien. Consultades les federacions andorranes concernides, els noms i les proves que s’ha informat al CIO són les següents :

Jenili Isabel HILARIO RODRIGUESAtletisme 400m llisos
Fiona PALLARES QUINN Gimàstica Rítmica
Oriol CUÑAT RODRIGUEZ Natació 200m lliures
Patrik FERREIRA MARTINS Judo -66Kg.

L’atribució de les places d’universalitat no està garantida en tots els esports car existeixen criteris d’admissió dins de d’alguns esports per assegurar la seguretat dels participants, així com requisits mínims, fixats per les federacions internacionals, de participació per universalitat.

Malgrat que el COA se li hagin concedit aquestes quatre places d’universalitat, el procés de qualificació normal pot atribuir altres places al COA. De tota manera, si el nombre d’atletes qualificats en un esport/una disciplina/una prova ultrapassa la quota fixada de participació per al COA dins del sistema de qualificació, el mateix COA haurà de cedir una o diverses places (universalitat i/o qualificació) per respectar la quota fixada, fet que pel sistema de qualificació emprat per a cada esport i la quota assignada al COA, no tindrà lloc.

Els noms dels atletes indicats seran examinats per les respectives federacions internacionals per comprovar que tenen el nivell tècnic suficient per a participar als YOG 2010. I per tant es rebra més endavant la confirmació de la seva participació.


	

ET POT INTERESSAR…

JOJ Singapur 2010
JOJ Singapur 2010
JOJ Singapur 2010
JOJ Singapur 2010
X
X